szczegółowe tarnów mapa geologiczna polski

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. o poszczególnych arkuszach uzyska się również po kliknięciu w odpowiednie pole mapy Polski. SzczegÓŁowa mapa geologiczna polski 1: 50 000 (Wyżyny, Małopolska, Karpaty). krakÓw, niepoŁomice, brzesko nowe, borzĘcin, tarnÓw, wola rzĘdziŃska, dĘbica. Gł. agh) • Mapa geologiczna Polski 1: 200 000 arkusz 66-Tarnów wraz z objaśnieniami (Bibl. gł. agh) • Szczegółowa mapa geologiczna 1: 50 000 arkusz 976. Mapy geologiczne Polski Opis: Mapa geologiczna Polski 1: 500 000. Mapa geologiczna Polski 1: 200 000. Mapa hydrogeologiczna Polski 1: 200 000. Szczegółowa mapa. Została opracowana, analogicznie jak Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: 50 000, na podkładzie topograficznym w układzie współrzędnych 1942. By t Tłuszcz-Related articlesi jednocześnie pozwalają na zebranie szczegółowych i w miarę pełnych danych o. Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200000, arkusz 66 Tarnów, mapa utworów.
By x Wyynny-Related articlesObjaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski 1: 200. 000, arkusz Tarnów. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50. 000, arkusz m34-54 a Pińczów.
Budowa geologiczna. Mapa regionów fizycznogeograficznych Polski. Powyżej 30 ° c notuje się od 1 na północy do 8 w okolicach Wrocławia, Tarnowa i Słubic. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Tarnowskie Góry. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz nr 47 Malechowo 1999 r. By d olĘdzka-Related articlesŁABNO a. 1981– Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz z. Arch. mggp s. a. Tarnów. szewczyk j. 2007– Suwalskie okno w glacjalną.
Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Słomniki. Late Glacial-Holocene evolution of the Wątok Stream valley in Tarnów Gumniska. MaŁopolskie, 33-101 tarnÓw, kwiatkowskiego 8Polska. Badania rodowiskowe, państwowa służba geologiczna, mapa geologiczna, geoekologia. 2007 Uniwersytet Śląski/Geologia czwartorzędu" Późnoplejstoceńska i. Tarnowskie Góry, Szaflary, Geowizualizacja 3d; Geologia czwartorzędu» Publikacje. Chybiorz r. 2009: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Geografia-budowa geologiczna polski. Terytorium Polski leży na styku 3. w mezozoiku-złoża rud Zn i Pb w rejonie Olkusza i Gór Tarnowskich oraz złoża.
By s Staśko-Related articlesszczegółowy opis zawarto m. In. w publikacjach Różkowskiego (1991), Staśki. Fig. 4. Hydraulic conductivity contour map of Tarnów Opolski surroundings. Sko-śląski w: Budowa geologiczna Polski. Hydrogeologia. t. 7. Wyd. By k Ewa-Related articlesw kierunku południowym od Stopnicy przy trasie Tarnów-Busko-Kielce (nr 73). 13] Walczowski a. 1976: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50.
Tytuł: szczegÓŁowa mapa geologiczna Polski. Dodatek do tytułu: Ark. Tarnów (977). Autor: Jan Purchla Miejsce wydania: Warszawa. . Wojtanowicz j. 1981): Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski arkusz Orzechów Nowy. Dzieńkowski t. 2006): Tarnów, gm. Wierzbica, woj. Lubelskie.
Porównanie wskaźnika zużycia wody w 2007 roku w Polsce. Działalności rolniczej) mają większy wpływ na zjawisko eutrofizacji, wymaga szczegółowych. Badania monitoringowe wód podziemnych wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny. Obowiązek opracowania map akustycznych w pierwszym etapie. Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1: 10 000-etap ii. Występowanie złóż rud Fe na terenie Polski, budowa geologiczna i budowa złoża.

No photo, brak, 24-08-2010, reklama. mapa geologiczna i fizyczna polski z 1902 roku. 5, 90 zł, 06-08-2010, 1179611770. Tarnów-Okolice Tarnowa-mapa turystyczna. mio Moov 500pl 4. 7" szczegółowa mapa Polski.

Decyzja Starostwa Powiatowego w Tarnowie o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych dla. Szczegółowa mapa geologiczna Polski/1/. Zał. 1. 4. 06.

By pni Górnictwa-Related articlesTarnowa i Lwowa, która działała pod nazwą‚ Kamieniołomy Miast. 12] pŁonczynski j. ŁopusiŃski l. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. 26 Paź 2009. Wykonał ekspertyzowe badania geomorfologiczno-geologiczne na zlecenie Instytutu. Na trasie planowanej autostrady a-4 na odcinku Tarnów-Przeworsk. Dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski (arkusz Brzesko Nowe i. Skala 1: 10 000. Arkusz Tarnów– Os. Jasna. m-34-667-c-c-3. Główny Geodeta Kraju. Rzeszów. 5. Szczegółowa mapa geologiczna Polski (smgp), Arkusz 977 Tarnów.
Budowa geologiczna tych struktur, w szczególności występowanie w ich obrębie kompleksów. Przedstawiono mapy izolinii stropu serii zbiornikowych. Składowania co2 wymagają szczegółowego określenia budowy geologicznej na. Niżu Polskiego (Bodzanów, Gomunice, Grochowice, Strzelno, świdnik, Tarnów i Żychlin). Szczegółowe zalecenia zawarte w w/w. Porozumieniu potraktowano jako ważne. 4] Mapa geologiczna Polski. 1: 50000. Instytut Geologiczny; q Podobszar środkowy (teren działania ir Tarnów, częściowo ir Oświęcim i ir Kraków). Ze Słowacką Służbą Geologiczną realizuje. Szczegółową Mapę Geologiczną Tatr. Mapa geologiczna Polski w skali. 1: 500 000 w wersji polskiej i angiel-inż. Mechanik z Tarnowskich Gór. Znakomity menedżer, wdraża innowacyjne.

File Format: pdf/Adobe AcrobatMapa Hydrogeologiczna Polski (1: 200000) – Arkusze: Kraków i Tarnów. Rozwiązaniach szczegółowych metodyka zastosowana w niniejszej pracy różni się.
Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000. 977 Tarnów. m-34-66-d. 1021 Jasło. m-34-79-d. 978 Wola Rzędzińska. m-34-67-c. 1022 Jedlicze. Podstawą szczegółowego rozpoznania warunków geologicznych w rejonie Olsztyna są m. In. Mapa podkładowa: Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku. w południowej części zbiornika w rejonie Tarnowskie Góry-Pyrzowice. By j dorochowicz-Related articles1 Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. 1: 50000. Licach Tarnowa. Zlewnia Ropy graniczy z Biała Dunaj-cowa od zachodu. Remediation of contaminated site of chemical plant at Tarnowskie Góry. Wstęp. Największym kapitałem, który po-siada Polska jest jeden z najczystszych. figure 1. Map of the Chemical Plant“ Tarnowskie Góry” części terenu ZCh bariera geologiczna była w przeszłości. Szczegółowych zasad usuwania, wykorzy- Na podstawie map niemieckich oraz polskich (geologicznych, topograficznych). Opolskim (“ Gogolin” “ Tarnów Opolski” “ Suchodaniec” “ Szymiszów” ss. Geologicznych do Szczegółowych Map Geologicznych 1: 25 000 oraz 1: 50 000. Budowa geologiczna i charakterystyka morfostrukturalna rejonu Potoku Senderki. Nas czasie poczynając od daty założenia wsi kolejno rodziny Tarnowskich. Krukowski s. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz. 1 Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, ul. szczegÓŁowy model struktury 3d zbiornika gzwp gliwice nr 330. Sposób przedstawiania geometrii ośrodka hydrogeologicznego w oparciu o dwuwymiarową mapę geologiczną. Infiltracyjne ujęcie wody Świerczków w Tarnowie eksploatowane jest od. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Głuchów. Sympozjum Speleologicznego, Tarnowskie Góry, 24-26. 10. 2008: 66. Szczegółowe terenowe badania geologiczne i geomorfologiczne przeprowadzone w. Nachyleń oraz mapę geologiczną polskich Karpat. Przyboś k. 1988, Historia społeczno-gospodarcza do roku 1945, w]: Województwo tarnowskie.
Architekci Pracownia Projektowa, a Gminą Tarnów, dotycząca wykonania. Mapy do celów projektowych 1: 1000. Dokumentacja geologiczna podłoża gruntowego– wykonane przez. Szczegółowe informacje dotyczące obiektów kubaturowych zawarto w tomie ii. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z polskimi.

Mierze związany z budową geologiczną. Dominują tutaj dwie grupy skał-pierwsza. z południa Polski do portów bałtyckich oraz w kierunku Opola i Poznania. w tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące Składowiska odpadów komunalnych. Mapa lokalizacyjna składowisk odpadów oraz instalacji. Kontynuuje się prace nad Szczegółową mapą geologiczną Pols/li 1: 50000 (wykonane. Badaniami objął okolice Bielska-Białej, Śląska Cieszyńskiego, Tarnowa, Dębicy. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zlotym. Potrzebne są szczegółowe informacje o budowie geologicznej terenów pod. Instytut od wielu lat wydaje seryjnie mapy geologiczne Polski w skali od 1: 25 000. Tabela stratygraficzna, mapa stratygraficzna Polski, mapa tektoniczna świata, ewentualnie dowolne wielkoskalowe mapy geologiczne, zestaw skamieniałości. Krajobrazy Polski, charakterystyka krajobrazów naturalnych i przekształconych. 2c, Środowisko geograficzne Beskidów/geologia/, Szczegółowe wiadomości o geografii. Wydawnictwa o tematyce górskiej: mapy, monografie, albumy, przewodniki, Obszar uprawnień obejmuje miejscowości: Tarnów, Bochnia, Wieliczka.

Przedmiotem aukcji jest: szczegÓŁowa mapa geologiczna polski [bez utworów. Od tarnowa) Jeżeli interesują Cię również inne mapy geologiczne 1: 0 z innych.

Za opracowanie zupełnie szczegółowej mapy Bydgoskiego Przedmieścia wzięli się. Warszawskiego Pierwszą cyfrową mapę geologiczną Europy stworzył. w diecezjach tarnowskiej i rzeszowskiej wskaźnik wiernych uczestniczących. Wojska Polskiego. Tropami okazały się rysunek Starego Ratusza i zaznaczona.
Jestem wielbicielką regionu Polski południowej oraz Pogórza Karpackiego. Niedługo później rozpoczęłam studia nad olbrzymim arkuszem papieru– mapą topograficzno– administracyjną. Opiszę teraz krótko Pogórza położone niedaleko Tarnowa. Dodam jednak, że nie będę szczegółowo opisywać budowy geologicznej.
File Format: Microsoft WordUczeń wymienia w kolejności ery geologiczne i ruchy górotwórcze w dziejach Ziemi. Mapa fizyczna Europy, mapa fizyczna Polski, przezrocza lub film. S. a. w Tarnowie, mieści się w granicach obszaru objętego mpzp. 1. 2. Podstawa prawna. Szczegółowa mapa geologiczna Polski. Skala 1: 50 000. . Dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000. Publikacji zatytułowanej Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na. Tarnowskie Góry, Tarnów, Tczew, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Mazowiecki. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Tarnowie, 1989. 1993, Objaśnienia do szczegółowej Mapy geologicznej Polski, 1: 5000000, Arkusz Jasło. 25 Maj 2010. Likwidacja rozlewisk powodziowych-przygotowane zostały mapy i rekomendacje dla. i służby mogły zgłaszać zapotrzebowanie na szczegółowe analizy zdjęć. Rejon Tarnów-Kielce-Tarnobrzeg-Rzeszów, 21-23 maja 2010, skala. Powodziowych włączyły się także Państwowy Instytut Geologiczny. Szczegółowa mapa turystyczna z uwzględnieniem atrakcji, zabytków, ciekawych miejsc. w przewodniku znajdziemy też zarys historyczny schronisk i geologiczny opis. Mapa obejmują jeden z najpopularniejszych górskich rejonów Polski. Zasięg mapy: Tarnów na północy, Nowy Sącz na południu, Ropa na wschodzie i. 9, 40zł. Przejdź do sklepu Księgarnia Pan Tadeusz Tarnów. Zawierająca szlaki turystyczne piesze i rowerowe, ciekawostki przyrodniczo-geologiczne, zabytki architektury i techniki. Szczegółowa mapa turystyczna Gór Świętokrzyskich. Ciężar: 0. 065 Format: 12. 3x23. 5cm Języki: polski Kod wydawcy: 22701 Miejscowo. Niedostępna chyba w sprzedaży: " Mapa geologiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego" Tarnów-Katowice' 2005 5-12 września 2005 r. 11 września 2005 r. Niezastąpione" Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski" By z paul-2007-Related articlesTarnów. Nowy. Sącz. Sanok. Rzeszów. Przemyśl. Zgłobice Unit. Szczegółowa Mapa Geologiczna. Polski, 1: 50000; arkusz Bochnia (Detailed Geological Map of.

źródło: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Mapa nr 1. Uwzględniając regionalne jednostki geologiczne Polski badany teren leży. Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami na terenie powiatu. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000-Województwo. Łodź, Mapa Fotoradarów i Mapa Videorejestratorów, Tarnów, Częstochowa, Rawa Maz.
Mapa geologiczna Polski 1: 25 000. 2. 7. Mapa glebowo– rolnicza 1: 5 000. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie podaje Zarządzenie Ministra.

File Format: Microsoft WordW ramach opracowania nie wykonywano szczegółowych badań i pomiarów terenowych. Na pobór wody ze źródła td-1, zlokalizowanego w miejscowości Tarnawa Dolna, gm. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 ark.
. Projekty budowlane aż do szczegółowych dokumentacji biuro projektów. IntelARX-Inteligentny dom, Szkolenia video Tarnów. Profesjonalne usługi geologiczne, których podstawą jest geologia inżynierska, badania gruntu. Mapa Polski; Pytania-Opinie; Sieci handel-usługi; Produkty Usługi. dodaj firmĘ. File Format: pdf/Adobe Acrobatby sui kierunkÓw-Related articlessprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego budownictwa. Przekroje geologiczne z„ Mapy geologicznej Polski” zakreślone na liniach. Gminy wraz z miastem Sława i zespołem jezior: Sławskie, Tarnowskie DuŜ e i Małe. Mapa geologiczna polski bez utworów kenozoicznych, 12, 00 pln. nawigacja goclever 3535 (mapa polski. Tarnów-Okolice Tarnowa-mapa turystyczna, 2, 00 pln.
Jurkiewicz h. Woiński j. 1979b-Mapa Geologiczna Polski 1: 200 000 ark. Tarnów. b-Mapa bez utworów czwartorzędowych. Wyd. Geol. Warszawa. Wojewódzkie służby geologiczne są w trakcie prac nad szczegółową. Wyniki tych prac oraz szczegółowa mapa rozmieszczenia złóż wskazanych do ochrony jako. Wśród miast na prawach powiatu w Tarnowie 69, 4%, a w Krakowie 0, 5%. Się w roku 1998 na trzecim miejscu w Polsce (po śląskim i dolnośląskim) pod. Szczegółowa oferta na stronie www. Geobud-krakow. Pl Więcej informacji można uzyskać również kontaktując się z nami dzwoniąc pod nr. Miejscowość: Kraków Mapa Kraków. Telefon: 504487348. Ogłoszenia cała Polska-darmowe ogłoszenia w Twoim mieście. Oferuję usługi Usługi Tarnów· Oferuję usługi Usługi Zakopane.
Pod nazwą. cena wody na tle ekologicznej mapy polski. w Polsce obowiązuje prawo nakazujące prowadzenie szczegółowych badań jakości wody, ale nie jest ono. Tarnowskich Górach, gdzie 66 tys. Osób pije wodę zanieczyszczoną tri. To Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego.
158 b. d. s. w Tarnowie iii, iv, v. b. d. b. d. b. d. 160. Zostało określone w nawiązaniu do map topograficznych w skalach 1: 10 000, 1: 15 000. Na planach jaskiń, sztolni, kopalni zastosowano oznaczenia graficzne objaśnione szczegółowo w książce. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 67: 123: 143. Petera Christensena ze Służby Geologicznej Danii i Gren-landii. Tarnów. Uszkowce. Zalesie. Żołynia. Kłodawa. Inowrocław. RogoŸ no. Ryc. 1. Mapa możliwoœ ci sekwestracji co2 w Polsce, opracowana wg metodyki projektu gestco dla potrzeb projektu castor. Wazyjne prace geofizyczne, w celu szczegółowego rozpo- Oto jak pisał o sobie wspominając te pierwsze chwile: z Tarnowa do Zakopanego. Budowa geologiczna Tatr, klimat, wysokość spowodowały wykształcenie się różnych. Szczegółowe przepisy obydwu parków regulują zasady uprawiania taternictwa. Apartamenty-Serwis turystyczny-Turystyka w Polsce Mapa Polski.
Akta Górnośląskiego Urzędu Górniczego w Tarnowskich Górach z lat 1750-1864 informują o dawnym. w którym znajdują się liczne mapy topograficzne Śląska, Europy i różnych zakątków świata, w tym specjalistyczne wojskowe, geologiczne, ekonomiczne. Boda-Krężel z. Materiały archiwalne dotyczące Polski Ludowej w.
Logistycznego lidl w Jankowicach koło Tarnowa. Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać część opisowa i część graficzna. 10) dokumentację wyrobisk badawczych i obserwacji terenowych; mapy warunków geologiczno-inżynierskich; geologia w Polsce centralnej, gdzie strefa przemarzania wynosi wodą i.

Główne cechy przyrodnicze Europy pod względem geologicznym, geomorfologicznym. Chrzciciela, kościół pod wezwaniem świętych Dziewic Katarzyny i Barbary, muzeum lalek), Tarnów. Etapy przemian krajobrazów na Polski. Źródła informacji. Jednostek terytorialno-krajobrazowych mapa krajobrazów kulturowych (wg.

Zatoka jest jednym z trzech obszarów polskiej części Bałtyku– obok Ławicy. Morski Instytut Rybacki i Państwowy Instytut Geologiczny oraz Norweski. w konstruowaniu szczegółowych map inwestycji na polskim wybrzeżu. Krakowska 41, 33-100 Tarnów, tel. 14) 692-80-19, Nr konta: 65 1240 1910 1111 0010 0544 1276. 18 Sie 2010. Przetargi Tarnów Prawy wał rzeki Raba km 17+ 940-18+ 000 w msc. Bochnia, pow. Bocheński-Badania geologiczne dla potrzeb zabudowy. Słomka, gmina Bochnia-przedmiar robót wraz z rysunkiem szczegółowych rozwiązań. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji.

Www. Wpolske. Com-co warto zobaczyć i zwiedzić w Polsce. w pojęciu światowego dziedzictwa geologicznego jest to szczególnie ważny motyw ochrony. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegółowy opis trasy prowadzącej przez rezerwat. Na parkingu przy drodze wojewódzkiej z Tarnowa do Gorlic, Nowego Sącza, Krynicy.
Mapa polskich szkół. Szczegółowe informacje uzyskasz na stronie szkoły. w Technikum Geologicznym młodzież może kształcić się w specjalności geoturystyka. Uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych„ Tarnów oraz okolice.

. 27 szczegółowych mapek i planów miejscowości, Broszura szyta nićmi. Tu są mapy europy do programu (i nowsza Polska-ale jej jeszcze nie testowałem. Jeden pułk skoncentrowany wokół linii kolejowej w rejonie Tarnowa (plus mosty. Oraz ciekawe elementy rzeźby terenu i osobliwości geologiczne.
Mapa strony. Nowości w serwisie. Starszy inspektor w Zespole ds. Informacji geologicznej (nr 125847). Gimnazjum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie. natura 2000· parki narodowe· System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce (chm) · konwencje przyrodnicze.

Mapa geosynoptyki naftowej czerwonego spągowca Polski na tle jego miąższości. Tomaszewski a. Redaktorzy jak wyżej), Wydawnictwa Geologiczne, w-wa, 1986. Mapa geologiczna Polski: b, mapa bez utworów czwartorzędowych. m-34-xvii]. Rzeszów. Wydawnictwa Geologiczne 1981. Ajouterà votre Panier

. Powstających w kolejnych latach na terenie całej Polski. Szczegółowy opis drzeworytów wskazuje na zainteresowanie autora tego rodzaju. w latach 1937-43 był pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, a w. Tarnowie. Szkoła. Podstaw. Żeńska nr 314 w. Wieliczce. Krzysztof Celiński– Prezes Zarządu pkp Polskie Linie Kolejowe s. a. Warszawa, lipca 4, 2007. mapa linii kolejowych wg indykatywnego wykazu duŜ ych projektów dla. Szczegółowe zadania dla wykonawców (1). 1. Przygotowanie wstępnego projektu. Badania geologiczne. 4. Ekspertyza techniczna obiektów inŜ ynieryjnych.
By a Kowalczyk-Related articlesPrzedmiotem szczegółowego rozpoznania i oceny powinno być zarówno tempo. Województwo lubelskie wyróżnia się zróżnicowaną budową geologiczną. w północnej i południowej. w rejonie Tarno-brzega i Lubaczowa występuje siarka rodzima. Mającej dostęp do wody z sieci wodociągowej jest poniżej 50% (mapa 1) 3. Szczegółowe mapy online Europy i należących do niej państw i miast. Ekspozycji stałej, mapa geologiczna obszaru krakowskiego wraz z opisem obiektów.
4 Granice Polski; 5 Przeszłość geologiczna Polski; 6 Powierzchnia i. Miasta w Polsce ze względu na średnią roczną temperaturę powietrza to Tarnów, . Mało polską Grupą Geodezyjno-Projektową w Nowym Sączu ul. Kraszewskiego 6; c. Uzupełni dokumentację geologiczno-inżynierską. c. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 1. 000 opracowane dla celów. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. 03. 120. 1133). File Format: Microsoft WordSzczegółowe wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska 89. Wg mapy geologiczno-inżynierskiej Polski). Tarnowskich Gór, czy miasteczka Śląskiego. Jak wspomniano wyżej proces antropopresji jest złożony.