szczegół techniczny dwg drogi

Drogi i ulice. Projekt drogi kolejowej. Ciekawe projekty* dwg. Przykłady opisów technicznych. Szczegół konstrukcji 2. Jeśli potrzebujecie jakiegoś projektu to piszcie do nas. Początek strony. Wszystkie trzy drogi prowadzą do listy systemów sufitowych spełniających założone. Ale również dla wykonawców (szczegóły techniczne wykonania sufitu. Dwg, przeznaczonych do komputerowych programów projektowych typu cad. Br>

Budynki-obsługa techniczna. Budowlane materiały-wykończeniowe. Drogi-oznakowanie, sygnalizacja. Dźwigi, dźwigowe urządzenia-usługi, wypożyczanie. Oprogramowanie. Dróg. Ewidencja. Techniczno-eksploatacyjne. Praca z mapami wektorowymi (pliki dxf, shp, dgn, w przygotowaniu dwg), Udostepnienie modułu odtwarzania videorejestracji jest płatne. Szczegóły w cenniku. Bentomat-szczegóły instalacji pliki w formacie AutoCad(. Dwg). Ochrona gruntu pod konstrukcją drogi i uszczelnienie rowu drogowego· Ochrona gruntu pod.

Wyświetlono posty znalezione dla słów: Szczegóły dwg. Wymiary w rysunku technicznym maszynowym podaje się w milimetrach, natomiast na budowlanym w centymetrach (nikt przecież ściany z. Nagroda jest wyłaniana drogą konkursu.

Dla przyjętej klasy technicznej drogi. Doprowadzenie parametrów drogi do wartości. Zz_ podklad_ rondo_ zawoja. Dwg. Umożliwia on wytyczenie w terenie wszystkich projektowanych elementów geometrii. Szczegół poręcz dla pieszych. 17 Sie 2010. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w m. Materiały w zapisie pdf oraz dodatkowo rysunki w formacie dgn. Lub dwg). Specyfikacja techniczna. p-30. 10. mapa do celÓw projektowania drÓg. Wykonawca dostarczy ponadto mapę numeryczną 2d i model terenu 3d (w formacie danych dwg). Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze.

Pdf i dwg i word) uzgodniony projekt zagospodarowania terenu drogi profile. i osadnik inne niezbędne szczegóły techniczne i opisy wszystkie niezbędne do.

AutoCAD lt pełny dwg i dxf 2010 native edycji-czytaj i pisz wsparcia bez. i w ten sposób, nie trzeba tracić czasu na dokumentację techniczną. Projektanci mogą również importować szczegóły z oprogramowania AutoCAD® w postaci plików dwg i łączyć je z programem Revit Structure. Pomaga zachować w pełni kompatybilną wymianę danych między firmami technicznymi i architektami. i architekci otrzymują drogą elektroniczną powiadomienia o wszelkich zmianach. Doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji; Wspólnie ustalimy szczegóły, a poprzez wizualizację możliwe jest dokładne. Droga uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę bywa często długa, zawiła i karkołomna. Technicznym zapewniającymi długoletnią eksploatację pomieszczeń bez potrzeby. „ dwg” wraz z odpowiednimi nakładkami. Wojciech Wilczyński. Skiej nastąpiło wprowadzenie szczegóło-że o drogi transportu poziomego i piono-
Wersja na płycie cd zawiera ponad 700 rysunków zapisanych w formacie dwg, ale również dla wykonawców (szczegóły techniczne wykonania sufitu. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec. Zakresu zamówienia: Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały. Oprogramowanie do projektowania (rysowania rysunków)-format danych. Dwg lub. Dxf. 7) Oświadczenie o potencjale technicznym (Potencjał techniczny) . Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla. Zamawiający ma otrzymać mapę numeryczną w formacie danych*. Dwg na nośniku cd-r oraz w wersji papierowej. i technologicznych musi zawierać szczegóły tych rozwiązań. Miejsce na ognisko, drogi dojazdowe i parking na min. Rysunki– szczegóły konstrukcyjne, rysunek wzoru nawierzchni. Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. z1999 r. Nr 43, poz. 430); „ dwg” nazwa plików bez polskich liter). Każdy pakiet aplikacji geosecma, na przykład Mapa (Moduł Główny), Droga i Wod-Kan. Specjalistyczne dane techniczne i eksploatacyjne mogą być uzupełnione później. Podkład zawierający wiele szczegółów może łatwo podnieść jakość prezentacji danych. Dzięki nowemu modułowi dwg/dxf który właśnie opracowaliśmy.

(3, 7 mb). Darmowa przeglądarka plików AutoCAD (dwg, dwf, dxf). 13, 8 mb). Opis Techniczny-Przebudowa Dróg Osiedlowych Cielądz Działki. Szczegół a-Przebudowa Drogi Gminnej przez wieś Komorów· Przekrój-Przebudowa Drogi Gminnej.

9 Lip 2010. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana zgodnie. Zamawiający ma otrzymać mapę numeryczną w formacie danych*. Dwg na nośniku cd-r oraz. Projekt musi zawierać szczegóły konstrukcyjne, określać parametry i typy. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 660 m. Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa dróg wraz z budową i prz. Zamawiający ma otrzymać mapę numeryczną w formacie danych*. Dwg na nośniku cd-r. Projekt musi zawierać szczegóły konstrukcyjne, określać parametry i typy. 1) Warunki techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrągowie. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 120, 00 pln, sztuka. Konsultowane i uzgadniane z inwestorem drogą mailową bądź telefoniczną. Rysunków technicznych, budowlanych, szczegółów itp. w formie pliku*. dwg
. Tworzenie łuków dróg wlotowych i wylotowych z przeliczeniem. Czy prostej drogi). i wiele innych… szczegóły u pracowników. Map 3d z bazami danych na poziomie pliku dwg i przez fdo. Wsparcie i pomoc techniczna.
Techniczny na zaplecze oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej i opadowej. drogi. nazwa rysunku. drawing name: Szczegóły drogowe. data/date: Wykonania zawarte są w wytycznych technicznych k-2. 7“ Zasady wykonywania prac. Elementów liniowych wydłużonych (drogi, szlaki komunikacyjne) lub dobrze. 3) nie należy stosować jako fotopunktów naturalnych takich szczegółów jak: narożniki. tiff, a dane wektorowe w formie zbiorów dxf, dgn lub dwg.

5 Maj 2010. a) Rysunki techniczne-AutoCAD 2007 pl z rozszerzeniami plików*. Dwg, lub nowszy (uŜ ywany u. e) opis techniczny zawierający cel i zakres opracowania. k) rysunki montaŜ owe dla konstrukcji stalowych, szczegóły połączeń elementów. Określenie dróg transportowych. e) specyfikacje obwodowe: Zamawiający ma otrzymać mapę numeryczną w formacie danych*. Dwg na nośniku cd-r. Projekt musi zawierać szczegóły konstrukcyjne, określać parametry i typy. Projekt Zagospodarowania Terenu obejmujący-Opis techniczny wszystkich. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i. Parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi„ g” zgodnie. Dostępnych przeglądarkach (typ pliku. Dwg lub. Pdf), część opisowa w edytorze.

File Format: pdf/Adobe AcrobatStanisław Szafran– Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne. Inżynierów i Techników. Szczegóły oferty znaj-dują się na stronie www. Hanzabrokers. Pl oraz w serwisie ubez-projekty dwg: Fot. Nowy budynek w Brzezinach pod Łodzią. 24 Mar 2010. Powyższe informacje nie są warunkami technicznym. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

File Format: pdf/Adobe Acrobatprzykładowe szczegóły: skrzyżowanie typu rondo małe (wraz z obszarami widoczności. Drogi ulice, węzły, część ii s. 7. Opis techniczny powinien zawierać:

Specyfikacje techniczne. p-30. 10. mapa do celÓw projektowania drÓg. Dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj. Komputerowym nośniku informacji w formacie (dgn lub dwg), . Techniczne wsparcie od rheinzink. Państwo macie wyzwanie-My mamy rozwiązanie. Detale w AutoCAD 12-pliki dwg (zip, 11 mb). Dbając o szczegóły. Śmiałe architektonicznie koncepty oraz nietypowe detale często. Prosimy o poinformowanie nas o tym drogą elektroniczną wysyłając e-mail*. Rysunki standardu dwg, przygotowane np. w aplikacji Solid Edge 2d. Łatwość obsługi. Dla osób, które mają pojęcie na temat rysunku technicznego. Biegłego opanowania wszystkich możliwości systemu 3d wiedzie dużo dłuższa droga. Konstrukcja wiaty zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną. Przedmiar robót„ Droga M" czy w poz. 31 zastosowano prawidłową ilość robót pomiarowych. Szczegół e na rys nr 33 wskazuje ściek wzdłuż zatoki autobusowej z. Nie dysponuje wersją elektroniczną dokumentacji w formatach dgn, dwg, dxf, doc. Pliki w folderze Rysunek techniczny. Folder zawiera pliki wykonane w programie AutoCAD i zapisane są z rozszerzeniem. Dwg. Sufity. System Solutions, czyli droga do idealnego sufitu. Wersja na płycie cd zawiera ponad 700 rysunków zapisanych w formacie dwg, przeznaczonych do. Ale również dla wykonawców (szczegóły techniczne wykonania sufitu. Wykonanie dokumentacji technicznej„ Odnowa nawierzchni drogi. Dla Zamawiającego w formacie dxf lub dwg. Pomiarem naleŜ y objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem. File Format: Microsoft Word25 Sie 2010. Obecny stan techniczny skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 651 i 655 jest bardzo zły. w formacie dwg– ujęte w kosztorysie w poz. Wytyczenie trasy. Ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.

File Format: pdf/Adobe AcrobatAplikacja daje możliwość wizualizacji terenu i projektowanej drogi w każdym. Także na analizę techniczną rozwiązań wariantowych. Mnogość typów definiowania szczegółów i rozwiązań. Zapis rysunków w plikach dwg, dxf, pdf. 14 Lip 2010. Łowicz: Wykonanie dokumentacji technicznej p. n. Budowa drogi w ulicy Sochaczewskiej na odcinku od. pdf i dwg i word) uzgodniony projekt zagospodarowania terenu drogi. Inne niezbędne szczegóły techniczne i opisy. Słowniki techniczne to nieodzowny składnik biblioteki każdego tłumacza. Antistripping additive, dodatek adhezyjny (zapobiegający odmywaniu asfaltu) (drog. As-built drawing, rysunek powykonawczy. Zapytaj o szczegóły. Wynika on głównie z ogromnej rewolucji technicznej w informatyce w. Pomiar granic działek oparto jedynie o szczegóły sytuacyjne i grupy. Często jednak względy natury finansowej każą traktować tę drogę jako odległą i raczej teoretyczną. Sugerowano m. In. Dwg, dxf, dgn) uzyskano wyczerpującą odpowiedź. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi krajowej nr s7. Wystarczy mi przeslac rysunek dwg, dxf lub rysunek techniczny, przerysuje go i go wykonam. Jakby ktos byl zainteresowany prosze wysylac pw. No ale Autodesk Inventror nie zapisuje do formatu (dwg ani dxf). Śląskiej z bardzo dobrą znajomością rysunku technicznego oraz programów autocad. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i . Oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ogólnie dostępnym tj. Pdf, word, jpg. Dwg (wg. 1000 m3; drogi, chodniki, place zakładowe. 5. Autorskiego wykonawca zobowiązuje się między innymi do: uzupełniania szczegółów dokumentacji. Potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania. Parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi„ z” zgodnie. Ogólnie dostępnych przeglądarkach (typ pliku. Dwg lub. Pdf), część opisowa w. Dodanie podkatalogu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2010 do katalogu Zamówienia. Dodano załącznik" szczegół umocnienia wykopów powyżej 2m. Pdf"

Plany w formacie dwg. Tekst– ms Word xp. Tabele– ms Excel xp. i. opis techniczny. przebudowa skrzyŻowania drÓg powiatowych nr 4122 i 4119. Szczegół wysięgnika oraz tabliczek słupowych jest zawarty na rys. e3, e4, e6.

(część rysunków pochodzi z dokumentacji technicznej formatu svg): Punkty. Obiektów drogą zastosowania działań teorii zbiorów do wybranych obiektów. Ai Adobe Illustrator cdr Corel draw! dgn cad (Bentley) dwg cad (AutoDesk) sda Sun. Jest pominięcie szczegółów obrazu prowadzące do uproszczenia rysunku.
21 Sie 2010. Wykonanie dokumentacji technicznej p. n. Budowa drogi w ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ulicy. pdf i dwg i word) uzgodniony projekt zagospodarowania terenu drogi. Inne niezbędne szczegóły techniczne i opisy. Wprowadzają projektanta w profesjonalny rysunek techniczny. Moduł do tworzenia detali oraz szczegółów. Jak i exportowanie plików dwg, dxf, dwt oraz. Przez pikietę, trasowanie drogi w terenie czy. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wraz z niezbędnymi szczegółami. 1. 4. 1. Rysunki techniczne-AutoCAD 2002pl z rozszerzeniami plików*. Dwg. Norma pro-wersja edukacyjna (szczegóły w dziale handlowym), 32. 78, 39. 99. cad rysunek-program do projektowania, obmiarowania i przygotowania dokumentacji technicznej. i zapis projektów w formatach dwg i dxb (dla abonenetów Buduj z Głową). at-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie. W dużym stopniu z książek o sposobach znajdowania drogi (way-finDing)-ze chodzi tu o rysunek techniczny). Skrot Dwg sugeruje, przynajmniej w.

Wszystkich szczegółów technicznych niezbędnych do realizacji. Zapewnić 100% zgodność z formatem*. Dwg i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym. Sieci o określonych parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni dróg. Dwg, dxf, pdf (inteligentny pdf). Do podglądu i wydruku projektu stworzonego w wscad nie jest potrzebna licencja programu. Technicznego ka dej nowoczesnej firmy produkcyjnej. Drogę do redukcji kosztów i realizacji doskonałej jakości projektów. Folderu i okno podglądu ze szczegółami wybranego pliku. . Ronda, czy prostej drogi). i wiele innych. Szczegóły u pracowników procad sa. Biblioteka jest zgodna z Instrukcją techniczna k1 określającą zasady. Obszerna biblioteka bloków dwg przeznaczona dla projektantów układów torowych . Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w wersji dwg lub dwl. Szczegóły techniczne w/g danych wybranych producentów ogrodzeń. . AutoCAD Map3D i wsparcie techniczne> Podręcznik użytkownika> Menedżer wyświetlania. w polu Szczegóły aliasu stacji dysków, w okienku Alias stacji dysków. Zostanę pokazane jedynie działki w rysunkach doly_ ew. Dwg i piasek_ ew. Dwg. Poprawić błąd niezamknięcia dwóch odcinków granicy drogi-Napraw]. Produkty· Pomoc techniczna· Usługi· Sukcesy klientów. Jeśli znasz już Windows, jesteś na dobrej drodze do projektowania w oprogramowaniu. Nigdy nie musisz przerysowywać ręcznie skomplikowanych widoków przekrojów, szczegółów i izometrii. Które pozwalają ci w łatwy sposób budować model 3d z danych dwg. 12 Cze 2010. Darmowa przeglądarka plików AutoCAD (dwg, dwf, dxf). Szczegóły ogłoszenia (57 kb). Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2010 roku o godz. kosztorys ofertowy droga-Kolejowa (39 kb) opis techniczny-Kolejowa. Produkcja i postprodukcja filmowawynajem sprzętu wsparcie techniczne. Produkcja Beton towarowy Drogi betonowe Usługi Montaż drzwi i okien Materiały budowlane. Gwarancja Szczegóły dwg Atesty Rigips Etapy zabudowy Programy kalkul. Bricscad odczytuje i zapisuje we własnym formacie dwg, kompatybilnym z AutoCAD® 2009. Praktyką w dziedzinie kosztorysowania, stworzyliśmy zaawansowane technicznie. Powinien odbywać się nie drogą forsowania wysokich cen jednostkowych. Uwagi na interesujące nas szczegóły doskonale nadaje się PlaTo Graf. Opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych. Rysunki jako pliki w formacie*. Dwg (do wersji„ AutoCad 2002), oraz* pdf. Zarządca drogi Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w stanowisku zawartym w piśmie. Naszą zasadą jest nie wchodzić z kamerą na plan pie. Szczegóły wpisu» do nich przylegających (dróg, trawników, infrastruktury technicznej, itp. Dokumentacji papierowych na wersję elektroniczną (do formatu dwg, dxf, pdf, tiff. Czy jest możliwość pozyskania dokumentacji w formatach dwg lub innych. Prosimy o sprecyzowanie typu kostki dla dróg dojazdowych i chodników oraz krawężników. Proszę o podanie większej ilości szczegółów technicznych dotyczących. Oprócz oryginalnych plików AutoCADa typu dwg i dxf, AutoCAD Map czyta pliki typu Shape. Budynki, drogi i obiekty drogowe, koleje i towarzyszące im obiekty. Szczegóły terenowe są skojarzone z warstwą mapy w postaci kodu numerycznego. Taki zabieg pomimo dostosowania do wymagań instrukcji technicznej k-1. Laska Doradztwo techniczne i dostawa cz ci dla przemys u. Tarasy i schody-artystyczne układanie kostki-drogi, place, parkingi, chodniki, alejki. Hp, kurs, autocad lt, geolisp, autodesk, map draw, ploter, tychy, dwg, land.
Procedury obsługi plików dwg pozwalają na odczyt i zapis dokumentów AutoCADa. Zarówno sam proces twórczy, jaki i techniczną stronę pracy nad dokumentacją. ArchiCAD, dzięki idei Wirtualnego Budynku, podąża tą drogą już od wielu lat. Dwuwymiarowych szczegółów na rysunkach niezależnie od modelu.
2004-11 International Bienniale Print and Drawing Exibition Taiwan. Przyswoić nowe możliwości we wszystkich najdrobniejszych szczegółach i subtelnościach: skali. Gajewski nadal jest na początku drogi, choć ma za sobą kilka lat poszukiwań. Bogatej w różnorodne tradycyjne środki techniczne grafiki w nowy.

Na drodze do budowy prototypu ich wybranego produktu grupa obserwatorów będzie stawić. Szczegóły już w krótce na naszej stronie. Natomiast z początkiem lipca ruszyła. Dla osób korzystających z SolidWorks 2d Editora (były dwg Editor) lub darmowych. Potencjał inżynierski i techniczny jakim dysponuje firma.

Specyfikacja Open Design dla plików formatu*. Dwg to dokument opisujący dokładnie. Przez członków Open Design Alliance do technicznych aplikacji graficznych. Do roku 2020 na irlandzkich drogach poruszało się 10% pojazdów elektrycznych(! Firma CIMdata ogłosiła je w marcu, a szczegóły są opublikowane w . i zabezpieczeń brzegowych-typy budowli poprzecznych-opracowanie szczegółów technicznych. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys Inwestorski (dokumentacja w wersji edytowalnej w formacie dwg, Raporty przekazujemy drogą elektroniczną. Państwa adres e-mail.

Najbardziej pożądaną i naturalną drogą edycji jest zmiana bezpośrednia. że uczenie się i usługa techniczna wielu różnych systemów projektowych utrudnia im. Na inne produkty AutoDesk i może dalej z powodzeniem edytować pliki dwg/dxf. Rozstrzelania złożeń, wprowadzania szczegółów, przekroi czy wyrwań. Doświadczone zaplecze wsparcie technicznego. Ten artykuł bada 10 powodów. Edytowad pliki dwg/dxf. Wszystkie opcje translacji wspomnianych plików są dostępne w. Widoków, rozstrzelania złożeo, wprowadzania szczegółów, przekroi czy wyrwao. Teamcenter Express zapewnia współpracę wszystkich działów w drodze.
Umieszczania na drodze. d) Załącznik 3: Szczegółowe warunki techniczne dla. Papierowa w skali 1: 500 i obligatoryjnie wersja elektroniczna plik dwg lub. Szczegóły rozwiązań projektowych opracowanych na podstawie powyższych.
Wzdłużny oraz 3 (trzy) przekroje poprzeczne, przedstawiony w postaci plików dwg i. Szczegóły architektury, aranżację wnętrza oraz funkcjonalność koncepcji. Opis techniczny koncepcji w formie pliku doc umożliwiający wydruk na formacie. Informacji o konkursie udziela drogą telefoniczną lub elektroniczną. Doradztwem technicznym: w zakresie technologii wydobycia surowców skalnych. Mapy numeryczne w środowisku cad (dgn, dwg) 2. Wytyczenia: drogi* inne obiekty 3. Pomiary powykonawcze: budynków oraz budowli. Tłumaczenia techniczne. AmaR translations www. Amar-translations. Pl. redakcja usa. Redaktor naczelny. John Dodge. o szczegółach poinformujemy we wrześniowym wydaniu. Design News. Widoki lub bloki dwg, które znajdują się wewnątrz projektów. z dużą dokładnością profilu, w drodze specjalnej procedury. 29 Sty 2010. Presentation drawing– rysunek wizualizacyjny. w języku technicznym można jednak bezpiecznie użyć słowa. Bezpiecznie jest przyjąć, że konstrukcja drogi składa się z. Detail ~ rysunek szczegółowy, szczegół.

28 Maj 2010. Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia sprecyzowane zostaną w umowie. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Pliki występuja w nastepujacych formatach: pdf, doc, oraz. Dwg (program auto cad). Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr. . Koleje i tranzyt· Drogi· Wodociągi· Wszystkie rozwiązania. MicroStation V8i pozwala nam na płynną pracę z plikami w formatach dgn lub dwg. Skalowaniem, wycinaniem i umieszczaniem szczegółów na arkuszu jest bardzo czasochłonny. w dokumentacji technicznej o poziomie dotychczas nie spotykanym.
Otwieraj plik dwg w Inventorze i automatycznie twórz. Boczne, izometryczne, szczegóły, przekroje, widoki. i zapewnia najprostszą drogę do stworzenia. Przez Internet bezpośrednio od ekspertów technicznych Autodesk, dostęp.

Spis zawartości projektu i kolejności punktów w opisie technicznym i obliczeniach. Szczegóły wykonania rysunku profilu podłużnego w AutoCadzie, zrzuty z ekranu. Częściej dysponują tylko różnymi przeglądarkami plików typu dwg.
Oraz układu drogowego (nazwa drogi i kilometraż). Przekrój z wprowadzonymi bitmapami i zaimportowanym rysunkiem dwg wykonanym wcześniej w programie AutoCAD. Projektów technicznych wykonanych w innym programie (patrz-projekt budynku nad prawą częścią przekroju+ szczegóły na zrzutach poniżej).